Psycholoog: Stephanie Claeyssens

Stephanie Claeyssens: Psycholoog / Psychotherapeut

Stephanie is psycholoog en psychotherapeut. Ze studeerde af aan de Universiteit Gent als master in de psychologie en wordt momenteel opgeleid in de experimentele en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie. Hiernaast werkt ze binnen bedrijfscontexten met adolescenten en (jong)volwassenen betreft studie- en job keuze, motivatie en vaardigheden.

Kinderen, ouders en gezinnen kunnen binnen de praktijk bij haar terecht voor individuele therapie.

Mogelijke hulpvragen:

  • Emotionele problemen: Spanningen, stress, depressieve klachten, angsten
  • Verwerkingsproblemen: Trauma, rouw en verlies, echtscheiding
  • Relatieproblemen: Pesten, ouder-kind relatie, partnerrelatie, hechtingsproblemen
  • School, studie- of jobmoeilijkheden: Concentratie, keuzes maken, motivatie, vaardigheden, burn-out
  • Identiteitsproblemen: Zelfbeeld, zelfvertrouwen
  • Gedragsproblemen: Opstandig of koppig gedrag, agressie, woede
  • Opvoedings- en ontwikkelingsproblemen

Afspraak maken met Stephanie

Telefoon: Stephanie Claeyssens +32 486 62 09 75

Telefonisch afspraak maken: +32 486 62 09 75

We plannen dan een kennismakingsgesprek in om voldoende zicht te krijgen op de problemen, hulpvragen en verwachtingen.

Alle therapie-sessies of begeleidingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden worden.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 862114317

CircleCare Gent – Psycholoog – Stephanie Claeyssens

CircleCare Gent <br> Krijgslaan 134 <br> Gent