Speltherapeute – Studiecoach: Julie Melis

Kinderen en hun ouders kunnen bij Julie terecht voor speltherapie. Daarnaast geeft zij ook studiecoaching aan kinderen en studenten.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar.

Wat?

Als volwassenen problemen hebben dan kunnen zij erover praten. Voor veel kinderen daarentegen is praten moeilijk en lastig. Kinderen houden meer van spelen: spel is hun taal. Spelen is immers hun manier om de wereld te ontdekken, gevoelens en gedachten te uiten en ervaringen en gebeurtenissen te verwerken.

In de spelkamer wordt een veilige sfeer gecreëerd waarin kinderen ontspannen kunnen spelen, bepaalde situaties kunnen naspelen en experimenteren met nieuw gedrag. Door het volgen van het kind, het actief mee-spelen en het bieden van tegen-spel geeft de speltherapeute de kinderen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe inzichten te verwerven. Dit alles werkt bijzonder bevrijdend. Spelen is dan ook de basis binnen speltherapie en het middel om kinderen terug vooruit te helpen.

Voor wie?

Speltherapie kan helpen wanneer je kind geconfronteerd wordt met een ingrijpende gebeurtenis of sociaal-emotionele problemen.

Studiecoaching: leren leren en aan zelfvertrouwen winnen

Niet élk kind gaat graag naar school en het verwerken van leerstof verloopt niet voor élke leerling of student even vlot. Velen hebben het moeilijk met één of meerdere van volgende zaken:

  • Structuur aanbrengen in een cursus
  • Onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken
  • Verbanden zien in een cursus
  • Het maken van een schema, mindmap of samenvatting
  • Memoriseren van leerstof
  • Opmaken en uitvoeren van een haalbare planning
  • Zichzelf controleren
  • Schoolstress, spanning en angst de baas blijven
  • ...

Naarmate een leerling of student vordert in zijn studiecarrière zal een inefficiënte studiemethode steeds meer problemen veroorzaken. Maar, geen nood: studeren kan je leren, en dit best zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan.

Sommige kinderen of jongeren hebben naast het aanleren van een goede studiemethode ook nood aan begeleiding, technieken en/of tips die hen kunnen helpen ont-spannen bij stress of angst voor school, een toets of een examen. Bij hen wordt zeer laagdrempelig en stap voor stap te werk gegaan waardoor ze de nodige succeservaringen kunnen opdoen, hun zelfvertrouwen kan groeien en angst of spanning onder controle kan worden gehouden.

Elk traject is dus een traject op maat in functie van de vragen, noden en mogelijkheden van het kind of de student. De duur van een coachingstraject is daarom individueel verschillend. De uiteindelijke doelstelling van élk traject is om zo snel mogelijk een zelfstandige en persoonlijke studiemethode aan te leren en het nodige zelfvertrouwen te geven.

Afspraak maken met Julie

Telefoon: Julie Melis +32 476 57 37 32

CircleCare Gent – Speltherapeute & Studiecoach – Julie Melis

CircleCare Gent / Krijgslaan 134 / Gent